Zawód księgowego a podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Osoby, które posiadają certyfikat księgowy, a jednocześnie prowadzą działalność mającą na celu usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, nie muszą podnosić kwalifikacji zawodowych, nie ciąży na nich bowiem ustawowy obowiązek tego rodzaju. Inaczej sytuacja przedstawia się jednak, gdy mamy do czynienia tak z biegłymi rewidentami, jak i z doradcami podatkowymi, choć i oni posiadają uprawnienia pozwalające im na usługowe prowadzenie ksiąg. Nie powinno się zatem utożsamiać zachowania tych uprawnień, które są efektem posiadania certyfikatu księgowego z zaliczeniem obowiązkowych szkoleń, czy też z wykonywaniem pracy dydaktycznej.

Nie zawsze mówi się też o obowiązku publikowania w fachowych czasopismach. Oczywiście, należy pamiętać i o tym, że certyfikat księgowy wydawany przez Ministra Finansów to nie jedyny dokument, który pozwala na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Możliwość taka otwiera się również przed osobami wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, a także przed tymi, których nazwiska znajdują się na liście doradców podatkowych. W tym miejscu warto podkreślić, że choć osoby z certyfikatami nie mają obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o tyle zarówno rewidenci, jak i doradcy podatkowi muszą liczyć się z jego istnieniem, a tym samym – odbywać obowiązkowe szkolenia. Nie ma przy tym znaczenia to, czy w zakresie prowadzonej przez nich działalności mieści się wzmiankowane już usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Mówiąc o zawodzie księgowego w Polsce warto mieć na uwadze to, że nie jest on regulowany w sposób charakterystyczny dla zawodów prawniczych. Wnioskuje się jednak o ustanowienie zawodowego tytułu „dyplomowanego księgowego” i zakłada, że jego przyznawaniem powinno zająć się Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Dyplomowany księgowy to osoba, której stanowisko wiąże się nie tylko z niemożliwym do zakwestionowania prestiżem, ale i z obowiązkami. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje właśnie obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego, co odbywa się poprzez udział w określonej liczbie godzin szkoleń.

Obowiązek szkoleniowy może być zresztą realizowany na kilka sposobów, w grę wchodzi więc praca naukowa lub dydaktyczna, udział w pracach legislacyjnych, a także publikowanie w fachowych czasopismach. Nie można jednak zapominać o tym, że chcąc przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie trzeba obawiać się przymusu, „dyplomowanym księgowym” wraz z jego obowiązkami można bowiem stać się jedynie dobrowolnie. Co więcej, tytuł ten nie nadaje żadnych szczególnych uprawnień i powinien być postrzegany przede wszystkim w kategoriach potwierdzenia tego, że posługująca się nim osoba posiada określone kwalifikacje.

O serwisie

Na naszej stronie dowiesz się jak wygląda zawód księgowego , jakie są technologie mobilne we współczesnej księgowości oraz wiele innych ciekawostek. Zapraszamy do czytania

Kontakt

kontakt@eurodoradca.pl

Galeria